Desatero

1. Měj rád přírodu, chraň ji a nepoškozuj. Chovej se v ní tiše a s pokorou.

2. Na oddílové akce choď včas. Pokud nemůžeš přijít, omluv se alespoň den před akcí.

3. Buď ke všem členům slušný, nepoužívej vulgárních slov, nebuď drzý, nepomlouvej a neposmívej se. Nezačínej spory a odpouštěj, pokud Ti někdo ublíží.

4. Na nové členy nekoukej skrz prsty, hezky je přivítej a přijmi je mezi kamarády.

5. V oddílu netvoř skupinky, bav se se všemi a všem pomáhej. Jednou můžeš potřebovat pomoc i Ty.

6. Snaž se mít vždy dobrou náladu a svou prací a nadšením strhni i ostatní.

7. Při hrách a sportu nikdy nepodváděj, hraj čestně, bojuj až do konce. Nehraj pro vítězství a slávu, ale pro radost ze hry samotné. Prohru ber s úsměvem.

8. Pomáhej vždy s chutí, práci se nevyhýbej, snaž se udělat více než ostatní a nevyčítej jim, že udělali málo. Buď jim dobrým příkladem.

9. Mobilní telefon nech raději doma nebo ho měj vypnutý a použij ho jen pro upřesnění času návratu.

10. Poslouchej pokyny vedoucích a řiď se pravidlem:

I. vedoucí má vždycky pravdu

II. pokud ji nemá, platí bod I. 🙂