Pravidla

Běžecký pohár „Běhej s Ještěrkami“ se skládá z 5 závodů, které se konají od dubna do října v okolí města Jesenice, okr. Rakovník. Závody jsou různých délek s různým převýšením. Nejkratší závod měří 1,3km, nejdelší 7,1km.

Pořadatel běžeckého poháru:

Běžecký pohár „Běhej s Ještěrkami“ pořádá turistický oddíl mládeže Ještěrky Jesenice. Za akci je odpovědný hlavní vedoucí oddílu Vít Procházka, popř. jím delegovaná osoba.

Kategorie:

Závodní kategorie jsou rozděleny na ženy a muže a dále dle věku:

 • do 10 let
 • 11 – 12 let
 • 13 – 14 let
 • 15 – 16 let
 • 17 – 18 let
 • 19 – 34 let
 • 35 – 44 let
 • 45 – 54 let
 • 55 – 60 let
 • 61 a více
 • další změny v kategoriích jsou možné dle počtu závodníků v jednotlivých kategoriích

Hodnocení:

Body do poháru se přiřazují jak za samotnou účast v závodu, tak podle pořadí následovně: Za účast v závodu obdrží každý registrovaný závodník 50 bodů do pohárového hodnocení. První závodník ve své kategorii v cíli získá navíc 15 bodů do pohárového hodnocení, druhý závodník 14 bodů atp. Poslední hodnocené místo je 15. za 1 bod. Ostatní místa jsou tedy hodnocena pouze za účast. Závodníkům bude měřen čas.

Do celkového pohárového hodnocení se závodníkům započítají maximálně 4 nejlepší závody.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat lepší bilance ze „společných“ závodů. Pokud ani toto pravidlo nerozhodne, bude rozhodovat lepší součet běžeckých časů ze „společných“ závodů.

Ocenění, vyhlášení:

Vyhlášení jednotlivých závodů proběhne pouze v kategoriích do 17 let. Vyhlásí se vždy první tři závodníci, kteří obdrží diplom a drobnou odměnu.

Každý ze závodníků obdrží v cíli pamětní list.

Po 5. závodu proběhne v hostinci na Drahouši vyhlášení celého poháru a to všech kategorií.

Upozornění:

 • Závodníci budou závodit především v duchu fair play.
 • Závodníci se účastní všech závodů běžeckého poháru na vlastní nebezpečí.
 • Závody se konají za běžného dopravního provozu.
 • Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů (jméno, datum narození) a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu pořadatele běžeckého poháru.
 • V průběhu akcí budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
 • Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem pořadatele běžeckého poháru.

Poděkování:

Poděkování patří Městu Jesenice za podporu akce.