Členství

Děti mohou navštěvovat náš oddíl samostatně od 1. třídy, u dospělých není žádné věkové omezení. Pokud bude v oddílu s dítětem i rodič, mladší sourozenec bude vítán bez omezení věku.

Pro rok 2021 jsou členské příspěvky schváleny v této výši:

děti 0-5 let – 200,-Kč

děti 6 – 10 let vč. – 400,-Kč

děti 11 – 14 let vč. – 440,-Kč

děti 15 – 17 let vč. – 500,-Kč

dospělí 18 – 59 let vč. – 200,-Kč

senioři od 60ti let vč. – 150,-Kč

Z těchto příspěvků bude hrazeno členství v Asociaci turistických oddílů mládeže (ATOM), členství v Českém svazu orientačních sportů (ČSOS) a dále náklady na chod oddílu. Např. nákup vybavení a pomůcek pro tvoření, náklady spojené s klubovnou, odměny pro děti apod.

Zájemci o členství v oddílu, kontaktujte vedoucího oddílu Vítka Procházku – viz sekce kontakt.